Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK

Federacja Anarchistyczna s. Poznań
Drukuj
MPKStanowisko w sprawie planowanych podwyżek cen biletów MPK. Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Federacja Anarchistyczna s. Poznań, wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec planów podwyżek cen biletów komunikacji zbiorowej na rok 2012 i następne.

Wzorem poprzednim lat możemy napisać ponownie, że władze miasta niezmiennie prowadzą politykę transportową nastawioną na transport indywidualny zamiast publicznego. W efekcie, w perspektywie długookresowej, ilość klientów MPK spadła. Miasto tymczasem kontynuuje nieefektywną politykę transportową, której skutki nie są poddawane rzeczowej analizie i pod dyskusję publiczną. Na przykład nie wiemy jakie efekty nastąpiły po zmianie cennika MPK wiosną 2010 roku, czy podjęte wówczas decyzje były właściwe? Jedynym widocznym wysiłkiem w tej kwestii ze strony władz, są ustawiczne próby narzucenia jak najwyższych cen za przejazdy, ograniczenie kursów czy redukcja zatrudnienia.

Obecnie proponowana podwyżka cen biletów na 2012 rok na poziomie 20% jest absolutnie nie do zaakceptowania. Pomiędzy rokiem 2009, a 2011 nominalnie dochody mieszkańców Poznania przeciętnie wzrosły o 12,5%. Nie wiadomo jak mieliby oni podołać horrendalnym podwyżkom zaplanowanym na kolejne trzy lata. Dodajmy, że z komunikacji zbiorowej korzystają często przedstawiciele i przedstawicielki tych grup zawodowych i społecznych, których dochody są szczególnie niskie, poniżej średniej, a ostatnio nawet spadają. Wzrosła – w porównaniu do okresu z ostatnich podwyżek cen biletów MPK – np. grupa bezrobotnych. Miasto od lat ignoruje tego typu argumenty.

Projekt ustawicznym podwyżek biletów MPK spotka się z naszym systematycznym oporem, wezwaniem społeczeństwa do samoredukcji kosztów przejazdów  i akcjami zorganizowanego bojkotu.

Poznańska Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza

Federacja Anarchistyczna s. Poznań