Strajk artystów – 24 maja dniem bez sztuki

rozbrat.org
Drukuj
strajk_artystw24 maja polscy artyści zamierzają przeprowadzić strajk. Zamkniętych zostanie ponad 50 galerii, sal wystawowych i muzeów. W Poznaniu do strajku przyłączyły się Galeria Miejska Arsenał, Pies, Stereo i Ego. Domagają się m.in. prawa do ubezpieczeń społecznych i stabilnych warunków zatrudnienia. Poniżej publikujemy odezwę strajkujących:

Od wielu lat mówi się o sukcesach polskich artystów. Politycy chętnie wysłu­gują się artystami, by stworzyć pozytywny wizerunek naszego kraju za gra­nicą – byliśmy tego świadkami podczas polskiej prezydencji w Unii Europej­skiej. Można odnieść wrażenie, że artysta to osoba uprzywilejowana.

Nic bardziej mylnego!

Jedynie niewielki procent budżetów przeznaczonych na kulturę trafia do jej rzeczywistych wytwórców. Sztukę tworzą artyści z ogromnym nakładem pra­cy, czasu i środków, z wielkim poświęceniem, samodzielnie podejmując ry­zyko. Za ich sytuację socjalną nikt nie czuje się odpowiedzialny. W Polsce nie ma żadnychrozwiązań systemowych, uwzględniających specyfikę zawodu artysty.

Wytwórcy kultury angażują się społecznie, podwyższają jakość przestrzeni miejskiej i standard życia jej mieszkańców. Praca artystów przekłada się na atrakcyjność miast oraz całego kraju, buduje kapitał społeczny i symbolicz­ny. Tworzą dobra wspólne, z których korzystają biura promocji, deweloperzy, branża turystyczna, ale też każdy obywatel. Tymczasem większość wytwórców kultury jest biedna. Nie mając stałego za­trudnienia, artyści z trudem łączą koniec z końcem. Pracują dużo, a zarabiają słabo i nieregularnie. Stają się też pierwszymi ofiarami cięć budżetowych w instytucjach kultury i niekorzystnych zmian na rynku pracy.

Artyści nie są biznesmenami, nie tworzą z myślą o zysku. Niektóre dzieła, często te najważniejsze dla społeczeństwa, nawet nie nadają się do sprzedaży. A wielu twórców, także tych, którzy już weszli na karty encyklopedii, pozosta­je poza systemem ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.

Żądamy rozpoczęcia prac nad stworzeniem takiego systemu, który nie wyrzucałby
artystów poza nawias społeczeństwa!

Apelujemy do rządu, aby podjął rozmowy z artystami!

DZIEŃ BEZ SZTUKI to artystyczny strajk. Zamknięcie galerii i muzeów w geście
solidarności z wytwórcami kultury ma na celu zwrócenie uwagi rządu i opinii publicznej na problemy artystów. Pokazuje, jak wyglądałby świat bez sztuki. Właśnie tak za kilka lat może skończyć polska kultura!