Co dalej z Cegielskim?

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP
Drukuj
ceg-kryzysDziś Eugeniusz Poczta z Międzyzakładowej Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP i jednocześnie członek Rady Pracowników, spotkał się z Wicemarszałkiem Wielkopolski Wojciechem Jankowiakiem przekazując mu petycję dotyczącą sytuacji w zakładach i trudności na regionalnym rynku pracy. Przypomniano, że HCP, jak wielu innych zakładów na terenie aglomeracji poznańskiej, w dużej części zatrudnia pracowników z całej Wielkopolski i nie jest przez to obojętne dla regionu, co się na terenie poznańskich zakładów dzieje.

W piśmie stwierdzono m.in. że niepokój, nie tylko pracowników HCP, budzi wzrastające bezrobocie, które w Wielkopolsce w ostatnich dwóch latach gwałtownie podskoczyło o blisko 48% (z 91,4 tys. zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2008 roku, do 135,2 tys. w grudniu 2010 r.). Ostatnia fala zwolnień szczególnie dotknęła zakładów Cegielskiego. W grudniu 2008 roku wynosiło ono jeszcze 1425 osób, dziś wynosi niespełna 800, czyli spadło o około 45%. Po otrząśnięciu się z poprzedniego kryzysu (2001-2003) w zakładach HCP SA w 2006 roku, zatrudnienie to było jeszcze większe, bo sięgało 1600 osób. Trudności przeżywają wszystkie fabryki należące obecnie lub w przeszłości do Cegielskiego. Pracę w ostatnich latach straciło zatem tu ponad 1000 osób.

„W takich okolicznościach – czytamy w piśmie - załoga domaga się prawdy o realnych szansach na przetrwanie zakładów. Z każdym miesiącem zatrudnienie topnieje. W styczniu i lutym br. nasz związek otrzymał 41 kolejnych informacji o zamiarze zwolnienia. Docelowo Prezes Zarządu nie wyklucza nawet pozbycia się w tym roku 100 pracowników. Wywołuje to zrozumiałem niepokoje na zakładzie. Pracownicy chcą po prostu wiedzieć, czy właściciel, czyli Skarb Państwa, zamierza interweniować, czy też skazał Cegielskiego na zagładę i boi się to wprost powiedzieć? Czy pracownicy mogą liczyć na pracę czy też nie? A jeżeli nie, to co władze w Warszawie i Poznaniu zamierzają z tym problemem zrobić? Czy pracownicy Cegielskiego mają szanse zostać objęci jakimś programem osłonowym, takim jaki zastosowano w przemyśle wydobywczym i stoczniowym…”

Przypomniano, iż trzy lata wcześniej Inicjatywa Pracownicza zgłosiła (a ściślej mówiąc zgłosił Marcel Szary, ówczesny przedstawiciel załogi do prac w Zarządzie HCP SA) projekt partycypacji pracowników w kierowaniu zakładami i przejęcia za niego odpowiedzialności, poprzez powołanie spółdzielni. Ani zarząd Cegielskiego, ani resort Skarbu Państwa, na tę propozycję nie odpowiedzieli.

Spotkanie trwało ponad godzinę. Wojciech Jankowiak obiecał, iż zajmie się problemem i poprosił o przygotowanie kolejnych materiałów.

Dziś Prezydium Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza zajmie ostateczne stanowisko dotyczące działań jakie zamierza podjąć w obronie zwalnianych pracowników biurowych i umysłowych HCP.

Tego samego autora

Brak pasujących artykułów