Oświadczenie Kolektywu OD:ZYSK w sprawie opuszczenia budynku przy ul. Paderewskiego 1

Kolektyw Od:zysk
Drukuj

odzysk-sklot3

Kamienica, w której znajduje się skłot Od:Zysk, w marcu ubiegłego roku została sprzedana podczas licytacji. Kupiła ją spółka Paderewskiego Poznań sp. z o.o. Od tego czasu trwały negocjacje pomiędzy przedstawicielem zarządu spółki a skłotersami. W konsekwencji został przyjęty kompromis: budynek zostanie opuszczony, ale spółka musi finansowo wesprzeć walkę z „czyścicielami kamienic“.

Budynek przy zbiegu ulic Paderewskiego i Szkolnej zajęliśmy w listopadzie 2012 roku. Po miesiącach remontów opuszczona latami kamienica stała się domem dla kilkudziesięciu osób oraz centrum społeczno-kulturalnym. Miejsce zaczęło tętnić życiem. Od tego czasu na Od:Zysku odbyły się dziesiątki spotkań, warsztatów, koncertów, wystaw, spektakli teatralnych.

To jednak nie wszystkim się spodobało. Wraz z oficjalnym otwarciem skłotu ruszyły działania mające na celu jego likwidację. Na miejscu zaczęła pojawiać się policja, konserwator zabytków, inspektor budowlany. Szereg kontroli zaskoczył nas, gdyż do tej pory od lat nikt się kamienicą nie interesował. W konsekwencji budynek został dwukrotnie wystawiony na licytację i ostatecznie sprzedany 20marca 2014 roku.

Nabywcą została spółka Paderewskiego Poznań sp. z o.o., specjalnie utworzona w tym celu wręcz w przeddzień licytacji. Jej zarząd nigdy nie krył, jakie są jego plany wobec budynku: zamierza w nim stworzyć hotel oraz restaurację. Na centrum socjalne i mieszkania miejsca nie przewiduje. Doszło do konfliktu interesów. Obie strony zdecydowały się rozmawiać. Pomimo bowiem powszechnie i uparcie powtarzanego twierdzenia, żaden sąd nigdy nie stwierdził prawomocnie, iż zajmujemy budynek nielegalnie i nie wydał wyroku eksmisyjnego, a od momentu licytacji przebywaliśmy w budynku przynajmniej za wiedzą jego właściciela.

Jednym z wariantów rozwiązania konfliktu miało być objęcie przez nas miejskiej nieruchomości, o co zabiegała spółka. Ale miasto (ściślej: ZKZL) zwodziło nas swoimi propozycjami, a ostatecznie, po zmianie władz, podniosło się larum, że chcemy wymusić i przejąć lokale potrzebne na inne cele społeczno-kulturalne.

Tak jak już pisaliśmy na portalu rozbrat.org, nasz Ruch nie przyjmuje na swoje bezpośrednie cele i działania dotacji: ani od państwa, ani od kapitału. Ustaliliśmy jednak, że jesteśmy skłonni opuścić budynek, jeżeli właściciel wesprze finansowo działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Pieniądze te miałyby zostać spożytkowane na statutowe działania stowarzyszenia, czyli przede wszystkim na walkę z czyścicielami kamienic, pomoc dla eksmitowanych lokatorów oraz wpieranie tych, którzy latami byli, z powodu swojego statusu materialnego, nękani i wyzyskiwani przez właścicieli, zarządców i banki.

W chwili obecnej jesteśmy już po konkretnych rozmowach z właścicielem kamienicy. Do końca września na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów ma wpłynąć 125 tys. złotych. Do tego czasu mamy też opuścić kamienicę przy Paderewskiego.

Zamknięcie skłotu nie oznacza zaprzestania naszych działań. Już teraz zajmujemy kolejne budynki w mieście, skłotujemy kolejne pustostany. Opuszczamy kamienicę przy Starym Rynku, bo nie chodzi nam o to, by odzyskać ten jeden obiekt. Odzyskujemy miasto i wierzymy, że dzięki naszym działaniom w przyszłości ten, jak i wszystkie budynki w mieście powrócą do swoich prawowitych właścicieli, czyli mieszkańców tego miasta.

Do zobaczenia na kolejnych skłotach!
Kolektyw Od:zysk