Protest przed urzędem miasta w Poznaniu - outsourcing to gangrena

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
Drukuj

Pikieta portiernie Poznań 3 małeDziś przed Urzędem Miasta w Poznaniu odbyła się pikieta zorganizowana przez OZZ Inicjatywa Pracownicza. Był to protest przeciwko zatrudnianiu na outsourcingu osób pracujących na terenie budynków należących do miasta. Wzięło w nim udział około 30 osób, w tym pracownicy i pracownice zatrudnione na ww. zasadach.

W sześciu budynkach należących do miasta Poznania, zatrudnionych jest na portierniach około 30 osób. Wszystkie mają umowy podpisane z innymi firmami. Są na tzw. outsourcingu. Pomimo zapewnień, że podmioty zewnętrzne obowiązują klauzule społecznościowe, zawarte w warunkach przetargowych, to – jak ustaliła Inicjatywa Pracownicza – prawa pracownicze wobec zatrudnionych były i są nagminnie łamane. Niskie wygrodzenia wypłacane z opóźnieniem, czas pracy po nawet ponad 250 godz. miesięcznie (bez dodatków za nadgodziny), nieodprowadzane składki ZUS od pełnej kwoty wypłacanej pensji – to tylko niektóre stwierdzone przez związek nieprawidłowości. IP wydało w tej kwestii stanowisko, które delegacja Inicjatywy Pracowniczej złoża na ręce prezydenta Jacka Jaśkowiaka [przeczytaj stanowisko].

Związek żąda, aby:
1. Osoby pracujące w portierniach w ww. obiektach zostały od 1 stycznia 2019 roku zatrudnione na umowę o pracę bezpośrednio przez ZKZL lub inną spółkę należącą do miasta.
2. Domagamy się audytu i zweryfikowania form zatrudnienia osób, pracujących w obiektach należących do miasta, tak zajmujących się dozorem mienia jak też jego sprzątaniem.
3. Wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec firm i osób, które dopuściły się nieprawidłowości.
4. Doprowadzenia do sytuacji, aby pracownikom, którzy stracili na ww. formach zatrudnienia, naprawić szkody – zwłaszcza w stosunku do wynagrodzenia.