List protestacyjny w sprawie Rodrigo Lanzy wysłany do Ambasady Królestwa Hiszpanii w imieniu SIS "Ulica"

rozbrat.org
Drukuj

list-maleO sprawie Rodriego informowaliśmy już kilkakrotnie. W celu nagłośnienia jego sytuacji skorzystaliśmy z formalnych narzędzi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Ulica" wystosowując poniższy list do Ambasady Królestwa Hiszpanii

W imieniu członkiń, członków i sympatyków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ulica” zwracamy się do przedstawicielstwa Królestwa Hiszpanii w Polsce w związku ze sprawą naszego przyjaciela Rodrego Lanzy.

Zgodnie z naszymi informacjami, został on zatrzymany jako uczestnik zdarzenia z nocy z 7 na 8 grudnia 2017 w centrum Saragossy w barze Tocadiscos. Zdarzeniem tym była bójka, w wyniku której śmierć poniósł 55 letni mężczyzna – Victor Lainez.

Pomimo niejasnych okoliczności śmierci Laineza (jedna z wersji mówi o tym, że Rodrego Lanza musiał bronić się przed Lainezą, który zaatakował go nożem) przedstawiciele wielu hiszpańskich mediów manipulują faktami i nagłaśniają jedynie wersję wydarzeń podawaną przez przyjaciół zmarłego, przez co jednoznacznie przesądzają o winie Lanzy, skazując go i jego rodzinę na ostracyzm społeczny. Z naszych informacji wynika ponadto, że Rodrego Lanza przebywa obecnie w areszcie w celi o ścisłej izolacji. Oskarżonemu utrudnia się kontakt z osobami najbliższymi i adwokatem.

Stowarzyszenie wyraża oburzenie i zaniepokojenie sytuacją, w której oskarżonemu nie gwarantuje się uczciwego przebiegu procesu, którego niezbywalnym elementem jest dopuszczenie do obrony, w tym do korzystania z pomocy prawnej adwokata. Nasze zaniepokojenie wzbudza również sytuacja, w której oskarżony nie może liczyć na przestrzeganie zasady praesumptio boni viri.  W myśl zasady domniemania niewinności każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona.

Królestwo Hiszpanii, zarówno jako podmiot ratyfikujący liczne konwencje międzynarodowe zobowiązujące do przestrzegania praw człowieka, jak i będące członkiem Unii Europejskiej, winno wykazać szczególną troskę o przestrzeganie tak elementarnych praw, jakim jest prawo do uczciwego i sprawiedliwego procesu. Wobec powyższego zwracamy się do przedstawicielstwa władz Królestwa Hiszpanii w Polsce o przekazanie naszego zaniepokojenia i oburzenia dotychczasowym przebiegiem sprawy Rodrego Lanzy. Liczymy, że władzę wykażą się należytą uwagę w gestii zagwarantowania oskarżonemu jego podstawowych praw.

list-duze