Przeciwko energetyce jądrowej i budowie elektrowni w Klempiczu!

Federacja Anarchistyczna s. Poznań
Drukuj
nukeZobacz więcej
26 kwietnia, godz. 15.30, pod Starym Marychem (ul. Półwiejska) w rocznicę katastrofy w Czarnobylu odbędzie się demostracja przeciwko planom budowy elektrowni atomowej w Polsce. Zapraszamy.
Katastrofa w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima oraz wzrastająca ilość awarii w przemyśle atomowym, po raz kolejny przeczą zapewnieniom ekspertów i polityków lobbujących za dalszym rozwojem energetyki atomowej; wbrew ich opinii energetyka jądrowa nie była, nie jest i nigdy nie będzie bezpieczna. Tylko od początku 2010 roku doszło do przynajmniej kilku groźnych incydentów, a przypadek Fukushimy dowodzi, że nawet w kraju o wysokim poziomie rozwoju technologii, katastrofa atomowa jest możliwa. Gdyby się cofnąć w czasie jeszcze bardziej, okazałoby się, że poważne awarie reaktorów atomowych są na porządku dziennym. Dochodzi do nich zarówno w krajach byłego „bloku wschodniego”, USA , Niemiec czy Szwecji.

Pod koniec stycznia 2010  roku w wyniku wycieku radioaktywnego napromieniowany został jeden z pracowników zakładów uzdatniania uranu w Gronau w Nadrenii. W marcu tego samego roku, w Szwecji ze względu na awarie systemów chłodzenia i aparatury kontrolnej władze zostały zmuszone do wyłączenia 4 z 10 funkcjonujących reaktorów. W tym samym czasie w niemieckiej elektrowni atomowej Kruemmel koło Hamburga doszło do zwarcia w transformatorze, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden z prętów paliwowych – elektrownia została unieruchomiona na kilka miesięcy. W maju, na skutek awarii w jednej z chińskich elektrowni do atmosfery uwolnione zostały duże ilości radioaktywnego jodu – wypadek utrzymywany był w ścisłej tajemnicy przez zarząd elektrowni. W czerwcu, ze względu na panującą suszę południowo-wschodnie stany USA musiały wyłączyć swoje reaktory atomowe, ponieważ poziom wody w rzekach uniemożliwiał chłodzenie reaktorów i zagrażał ich bezpieczeństwu. Na początku lipca z nieznanych przyczyn doszło do pożaru w elektrowni atomowej Sizewell w Suffolk (Anglia) – płonął budynek, w którym kontrolowane jest  radioaktywne paliwo. 14 marca 2011, w elektrowni Pickering niedaleko Toronto doszło do wycieku 73 tys. litrów wody przeznaczonej do chłodzenia reaktora, woda trafiła do jeziora Ontario stanowiącego główne źródło wody pitnej dla milionów Kanadyjczyków.

W tym samym czasie po trzęsieniu ziemi doszło również do serii wybuchów w siłowniach 1, 2, 3 oraz 4 w japońskiej elektrowni Fukushima I. Do dnia dzisiejszego sytuacja na terenie elektrowni nie została opanowana. Nie znamy również pełnych skutków katastrofy, w wyniku której kilkukrotnie doszło do wycieków radioaktywnych oraz uwolnienia radioaktywnych cząstek do atmosfery ( do tej pory tylko na terenie Japonii odnotowano skażenie radioaktywne wody pitnej oraz artykułów spożywczych).

Należy również pamiętać, że większość awarii ujawniana jest przez władze bardzo niechętnie i dopiero po pewnym czasie. Najlepszym przykładem tego typu działań są te podjęte przez rząd Japonii, który upomniany został przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, za zbyt późne i niewyczerpujące raporty na temat sytuacji w elektrowni Fukushima I.

W związku z uzasadnionymi wątpliwościami związanymi z bezpieczeństwem energetyki atomowej żądamy od władz RP rezygnacji z budowy elektrowni atomowej. Jako mieszkańcy Poznania protestujemy szczególnie przeciwko planom uruchomienia reaktora w Klempiczu. Żądamy rozpoczęcia rzeczowej i rzetelnej debaty na temat bezpieczeństwa oraz sensowności budowy elektrowni atomowej w Polsce. Uważamy, że ze względu na koszty budowy elektrowni jądrowej ta długofalowa decyzja nie może zostać podjęta bez krytycznej analizy jej ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych skutków. Jednocześnie domagamy się by decyzja na temat ewentualnego kontynuowania procesu rozwoju energetyki atomowej w Polsce uzależniona została od wyniku wiążącej formy konsultacji społecznych. W celu umożliwienia społeczeństwu zapoznania się z argumentami obu stron, żądamy, aby przed ewentualnym referendum w tej sprawie, przeznaczono odpowiednie środki finansowe, które pozwolą oponentom, na równych zasadach co zwolennikom energetyki jądrowej (w tym obecnemu rządowi) przedstawić swoje racje, tak aby obywatele przed głosowaniem mogli wyrobić sobie własne zdanie, mając pełen dostęp do informacji.

Nawiązując do zbliżającej się rocznicy katastrofy atomowej w Czarnobylu (która do dziś nie doczekała się rzetelnej analizy skutków) domagamy się również natychmiastowego zamknięcia tak zwanego reaktora eksperymentalnego w Otwocku-Świerku. Reaktor funkcjonujący od 1974 roku, który oparty jest na przestarzałej technologii opracowywanej w celu produkcji materiałów rozszczepialnych na potrzeby przemysłu zbrojeniowego wojsk Układu Warszawskiego, stanowi naszym zdaniem bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Warszawy i Polski.

Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań