System pracy najemnej jest wynikiem przywłaszczenia indywidualnego narzędzi produkcji i ziemi; jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej: wraz z nią musi też zginąć.
Piotr Kropotkin

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Oświadczenie Poznańskiej Masy Krytycznej

rozbrat.org
Po raz kolejny w tym roku Poznańska Masa Krytyczna przejedzie ulicami Poznania. Jej celem będzie protest wobec braku lub fasadowości działań władz miasta w zakresie poprawy jakości ochrony środowiska, w którym żyjemy. Czas, w którym podnosimy ten temat, nie jest przypadkowy - oto już w poniedziałek rozpocznie się Konferencja Klimatyczna ONZ, podczas której elity tego świata radzić będą, jak zapobiec dalszemu ociepleniu klimatu.

Wybór Poznania na miejsce tego typu obrad jest dla nas zaskakujący, szczególnie wobec wielu działań władz miasta, które zaprzeczają kreowanemu wizerunkowi miasta "ekologicznego". Ograniczanie i utrudnianie dostępu do informacji o planowanych inwestycjach i ich wpływie na środowisko, ignorowanie głosu społeczności lokalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących przestrzeni miejskiej i środków publicznych, przeznaczanie terenów zieleni pod zabudowę mieszkaniową bądź rzekomo niezbędne drogi, przeznaczanie kolejnych powierzchni pod parkingi, dyskryminacja osób podróżujących transportem publicznym poprzez zakaz wjazdu do centrum pojazdów komunikacji podmiejskiej, podnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej – oto niektóre z nich. Mieszkańcy miasta niepytani o zdanie zostaną także obciążeni kosztami zewnętrznymi organizacji konferencji COP14 w postaci: zwiększonego natężenia ruchu samolotowego nad miastem, dodatkowego obciążenia ulic przejazdami do centrum konferencyjnego transportem indywidualnym i publicznym, ograniczenia korzystania z ulic. Cóż to dla nas oznacza – korki, hałas, więcej spalin, stracony czas. Radę prezydenta Grobelnego, aby omijać przez praktycznie dwa tygodnie główne węzły komunikacyjne w centrum miasta tj. Most Dworcowy oraz rondo Kaponiera przyjmujemy z należnym jej uśmiechem.

Przypominamy także o wspaniałych pomysłach „wysiedlenia” na czas konferencji studentów części uczelni, co jest tym bardziej dziwne, że jeszcze niedawno właśnie w studentach i studentkach władze miasta upatrywały największego dobra (czytaj: źródła pieniędzy) dla naszego miasta.

Zaskakująca jest również polityka finansowa miasta – podwyżki cen biletów MPK, opłat za wodę i ścieki z jednej strony, z drugiej – przeznaczenie 6 mln z budżetu miejskiego na organizację międzynarodowej konferencji. Nakłady poniesione z budżetu miasta oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można było przeznaczyć na realizację lokalnych inwestycji podnoszących jakość środowiska w naszym mieście, a tym samym świadczących o rzeczywistym znaczeniu ekologii dla władz miasta, chociażby na rozbudowę sieci dróg rowerowych czy podjęcie zdecydowanych prac projektowych i inwestycyjnych nad strefą uspokojonego ruchu w centrum miasta. Władze miasta wielokrotnie podkreślały znaczenie rozwoju turystyki dla Poznania. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego prostowanie krzywych chodników czy oddanie do użytku tzw. Zielonych Ogródków przy ul. Strzeleckiej odbywa się późną jesienią, a nie wiosną, kiedy mogłyby służyć i mieszkańcom i gościom. Podobnie postrzegamy aspiracje poznańskie do tytułu „Europejskiej stolicy kultury” w 2016, które zdają się być niczym innym jak kolejnym chwytem marketingowym gotowanym w konserwatywnym sosie tak chętnie podkreślanej wierności tradycji. Naszym zdaniem Poznań powoli staje się sennym miasteczkiem na polskim zachodzie, przystankiem gdzieś na trasie pomiędzy Berlinem a Warszawą czy Moskwą.

Dlatego po raz kolejny podnosimy głos! Już czwarty rok co miesiąc wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec hipokryzji władz miasta i forsowanej wizji Poznania. W listopadzie wyjedżamy ponownie, licznie, bez względu na aurę, walczyć o czyste powietrze i wolną przestrzeń dla ludzi! Bądź tam z nami!

Tego samego autora

Brak pasujących artykułów


Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian