Popieramy Marsz Wyzwolenia Konopi. Oświadczenie

Federacja Anarchistyczna s. Poznań
Drukuj
marsz_wyzwolenia_konopiFederacja Anarchistyczna s. Poznań popiera działania oddolnego ruchu domagającego się swobody wyboru w zakresie posiadania i użycia tzw. „miękkich narkotyków”. Wzywamy uczestników i sympatyków ruchu do poparcia Marszu Wyzwolenia Konopi, jaki odbędzie się w Poznaniu w dniu 1 października 2011 r.

Państwo z jednej strony kryminalizuje posiadaczy i użytkowników „miękkich narkotyków”, z drugiej strony czerpie dochody z opodatkowania produkcji i dystrybucji innych używek, w tym przede wszystkim alkoholu. Represyjna polityka narkotykowa, faktycznie przyczynia się jedynie do wysokich cen tego typu używek i potęguje ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk, charakterystycznych dla nielegalnego obrotu tego typu substancjami. Państwo zatem zabrania produkcji, dystrybucji i użycia jednego rodzaju używek, a dopuszcza inne, koncesjonowane. Dodajmy, że fakt występowanie nielegalnego obrotu narkotykami, stanowi uzasadnienie dla istnienia i działania aparatu represji. Często ofiarami tej polityki padają osoby, których działania nie naraziły nikogo innego na negatywne konsekwencje z tytułu użycia narkotyków.

Partie i środowiska skrajnie prawicowe i konserwatywne najczęściej domagają się zaostrzenia walki z narkotykami, co wpisuje się w ich autorytarny schemat postrzegania rzeczywistości. Całą sferę życia indywidualnego i społecznego staraj się oni podporządkować autorytetowi państwa, narodu i rządu. Takie stanowisko nie może zyskać naszej akceptacji i musi być zwalczane. 

Popieramy postulaty i cele Marszu Wyzwolenia Konopi.