Oświadczenie w sprawie pola golfowego

Federacja Anarchistyczna s. Poznań
Drukuj
golf14 stycznia br. ma się odbyć przetarg w związku z decyzją władz miejskich o przeznaczeniu (dzierżawy) komunalnej działki pod pole golfowe w Krzyżownikach-Smochowicach, Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań i całe środowisko związane z Rozbratem, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przeznaczeniu tego terenu na elitarną rozrywkę. Obszar ten potrzebny jest i służy wielu mieszkańcom dzielnicy, jak też całego Poznania. Zagrożona w takim układzie została także jego wartość ekologiczna. Decyzję władz Poznania dotyczącą pola golfowego w Krzyżownikach-Smochowicach podjęto w sposób ignorujący opinię mieszkańców dzielnicy. Od wielu lat forsowany przez miasto plan budowy pola golfowego wywoływał protesty społeczne. Działania administracyjne podejmowane były często z naruszeniem procedur, a władze uparcie dążyły, wbrew woli mieszkańców, do realizacji inwestycji.

W takim układzie nie pozostaje nam nic innego jak oświadczyć, iż w razie rozpoczęcia budowy pola golfowego Federacja Anarchistyczna podejmie próby czynnego zablokowania inwestycji. Nasze działania wymierzone w pole golfowe i jego użytkowników, będą podejmowane także, jeżeli pomimo protestów ono powstanie. Jest bowiem nie do przyjęcia, aby zwolennicy elitarnej rozrywki, popierani przez władzę, narzucali swoją wolę i rację większości mieszkańcom dzielnicy.

Uważamy, iż entuzjastów tego typu ekskluzywnej rozrywki stać na wybudowanie sobie pola golfowego na prywatnym gruncie, w miejscu, które nie wywołuje kontrowersji, a takich w okolicy Poznania nie brakuje. Nie widzimy tez problemu, aby tego typu pole powstało za poparciem władz miejskich i na miejskich gruncie pod warunkiem, że – wzorem niektórych rozwiązań zachodnich – przeznaczony zostanie na to teren wymagający rekultywacji, jak np. poprzemysłowe obszary zdegradowane, wysypiska, składowiska itd. Wówczas „zazielenienie terenu”, nie byłoby jedynie spełnieniem partykularnych zachcianek golfistów, ale służyło także wszystkim mieszkańcom miasta.