Ten, kto nigdy nie zapomina, że jedynym właściwym postępowaniem w stosunku do siebie i innych jest ciągła radykalizacja - nie może się ani pomylić, ani zagubić.
Raoul Vaneigem

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Inicjatywa Pracownicza: "Popieramy strajk generalny na Śląsku"

Inicjatywa Pracownicza

strajk generalnyKomisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza wyraża swoje poparcie i solidarność ze strajkiem generalnym na Śląsku, który odbędzie się 26 marca. Zwracamy się z apelem do wszystkich komisji naszego związku oraz wszystkich osób wspierających i sympatyzujących z OZZ Inicjatywa Pracownicza o aktywne wsparcie demonstracji i pikiet solidarnościowych ze Śląskim Strajkiem Generalnym.

Śląski Strajk Generalny jest pierwszą od wielu lat próbą zorganizowania szerokiego protestu o zasięgu ponadzakładowym, angażującym pracowników i pracownice z różnych branż. Jest to próba tym bardziej doniosła, że organizatorzy z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podejmują ją w warunkach restrykcyjnych przepisów ograniczających swobodę podejmowania akcji strajkowych. Obowiązująca od 1991 r. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w istotny sposób ogranicza prawo do strajku już na poziomie jednego zakładu pracy, nie mówiąc o strajku generalnym którego zorganizowanie w myśl przepisów Ustawy jest praktycznie niewykonalne. Inicjatywę Śląskiego Strajku Generalnego popieramy więc przede wszystkim jako wyraz aktywności ruchu pracowniczego, który stara się przełamać istniejące bariery prawne za pomocą wykorzystania instytucji strajku solidarnościowego. Mamy nadzieję, że będzie to początek nowej praktyki masowych protestów o zasięgu regionalnym a nawet krajowym, które wykraczać będą poza postulaty płacowe czy socjalne. Strajk może – i naszym zdaniem powinien – pełnić rolę także narzędzia nacisku na władze krajowe i samorządowe.

Co ważne, wśród postulatów Śląskiego Strajku Generalnego znalazły się także żądania ograniczenia stosowania umów śmieciowych (umów cywilnoprawnych, umów o pracę na czas określony, wymuszonego samozatrudnienia) oraz powstrzymania systematycznej likwidacji szkolnictwa publicznego. Te dwie kwestie są od dłuższego czasu kluczowe dla działań naszego związku: umowy śmieciowe to obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla podstawowych praw pracowniczych i realna bariera dla działania związków zawodowych w wielu zakładach pracy. Natomiast polityka cichej prywatyzacji i zamykania placówek szkolnych w praktyce zagraża prawu obywateli i obywatelek do dostępu do publicznej, bezpłatnej edukacji stanowiącej część systemu usług publicznych.

Ze wszystkich wyżej wymienionych powodów, Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza wyraża swoje poparcie dla Śląskiego Strajku Generalnego, apeluje do wszystkich członków i członkiń związku o wsparcie strajku i pikiet solidarnościowych organizowanych pod Urzędami Wojewódzkimi oraz deklaruje pełną akceptację naszego związku dla podobnych inicjatyw organizowanych w przyszłości.

Stanowisko Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian