Konferencja BUKO – przemiany w czasie kryzysu

(xx)
Drukuj
W dniach 21–24 maja na uniwersytecie w Lüneburg po raz 32 odbyła się coroczna konferencja BUKO. BUKO (Bundeskoordination Internationalizmus - www.buko.info) to sieć ok. 120 oddolnych organizacji społecznych skupiających się na kwestiach rozwoju społecznego, działaniach międzynarodowych, tworzeniu grup solidarnościowych, sprawiedliwym handlu, projektach alternatywnych mediów. BUKO wywodzi się z ruchów solidarności z walkami wyzwoleńczymi, toczonymi na południu globu. Pierwsza konferencja BUKO odbyła się w 1977 r. Od tego czasu stała się polem debat toczonych przez niemiecką lewicę. Podstawowym założeniem kongresu jest określanie kierunków bieżącej polityki internacjonalistycznej.

W tym roku całość została podzielona na 3 podstawowe cykle spotkań: globalny kryzys ekonomiczny, klimat, edukacja. W ramach każdego cyklu równocześnie odbywały się warsztaty, wykłady oraz panele dyskusyjne.

Założeniem cyklu dotyczącego kryzysu było przedstawienie jego wpływu na konkretne warunki pracy i życia ze szczególnym uwzględnieniem regionów południa i Wschodniej Europy. Przedstawienie sytuacji grup bezpośrednio narażonych na oddziaływanie kryzysu – bezrobotnych, pozbawionych świadczeń socjalnych, posiadających niepewne zatrudnienie... Ukazanie związków pomiędzy walkami społecznymi prowadzonymi w centrach oraz na peryferiach gospodarki kapitalistycznej. Wzrastające globalne natężenie wystąpień zmusza do rozpatrzenia ich wpływu na sytuację społeczną oraz przyjęcia wobec nich określonego stanowiska.

Na sesji otwierającej cykl dotyczący kryzysu zostały przedstawione tezy Karla Heinza Rotha zawarte w jego artykule „Global crisis – Global proletarianisation – Counter-perspectives”, którego tłumaczenie zostanie opublikowane w jesiennym numerze „Przeglądu Anarchistycznego”. Po prezentacji nastąpiła dyskusja dotycząca strategii walk robotniczych w czasie kryzysu oraz użyteczności przyjmowania perspektywy „globalnego proletariatu” przedstawionej w tekście autora.

Warsztat zatytułowany „Kryzys i walki klasowe” przygotowany przez Sylvie Federici oraz Georgea Caffentzis, uczestników kolektywu Midnight Notes zakwestionował powszechne twierdzenie, iż kryzys sfery finansów jest jedyną przyczyną powstania obecnego kryzysu. Według prelegentów kryzys został spowodowany bezpośrednio i pośrednio globalnymi, i lokalnym walkami robotniczymi. W celu zapobieżenia ich rozwojowi, kapitał zastosował zdyscyplinowanie społeczeństw za pomocą globalnego transferu finansów. W czasie warsztatu zostały przedstawione tezy zawarte w broszurze Promissory Notes – From Crisis to Commons, która zostanie opublikowana w jesiennym nr "Przeglądu Anarchistycznego”, napisanej przez uczestników kolektywu oraz jego współpracowników.

Istotną częścią cyklu dotyczącego kryzysu była prezentacja „Kapitalizm w kryzysie czy kształtowanie nowej globalnej klasy robotniczej?” przygotowana przez grupę Wildcat (http://wildcat-www.de/). Jej częścią było opisanie procesu proletaryzacji. W krajach peryferyjnych przyjmuje on formę przekształcania chłopów w robotników za pomocą intensywnego uprzemysłowienia i wiążącego się z nim dyscyplinowania nowej klasy robotniczej. W starych centrach przemysłowych przebiega poprzez ponowną proletaryzację robotników, polegającą na stosowaniu nowych form wyzysku. Proletaryzacja rozwija się pomiędzy wywłaszczeniem i na wpół niewolniczymi warunkami pracy na peryferiach oraz niepewnymi warunkami zatrudnienia w centrach. Globalny charakter proletaryzacji oznacza możliwość wystąpienia nowych walk robotniczych wynikających z podwójnego charakteru tego procesu.

W konferencji brało udział ponad 300 osób (w tym min. działacze poznańskiej Federacji Anarchistycznej), które mogły uczestniczyć w ponad 80 prezentacjach. Równocześnie w sobotę 23 maja w Lüneburgu odbyła się demonstracja antyfaszystowska.

/KK/