Konferencja wallersteinowska

rozbrat.org
Drukuj

24 i 25 października odbyła się w Poznaniu konferencja pt. "Zmiana społeczna i dyskurs. Wallerstein w kontekście Europy środkowo-wschodniej". Przedstawiono na niej szereg referatów, dla których punktem odniesienia była teoria autora "The Morden World-System". Ten "akademicki maraton" (14-15 godzin wystąpień i dyskusji) wzbudził dość duże zainteresowanie. Na sali momentami publiczność sięgała 60-70 osób, a przez cała konferencję przewinęło się grubo ponad sto osób. Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania najnowszej książki Wydawnictwa Trojka, autorstwa I. Wallersteina "Utopistyka". Poniżej prezentuje spis wygłoszonych referatów. Organizatorzy konferencji (poznańskiego oddziały Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytut Filozofii i Instytut Socjologii UAM) zapowiadają publikację pokonferencyjną.

Waldemar Czajkowski (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej), Filozoficzny komentarz do sporu Topolskiego z Wallersteinem;
Krzysztof Abriszewski (Instytut Filozofii UMK), Humanistyka (pół)peryferii;
Krzysztof Jasiecki (Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk), Osobliwości recepcji teorii Immanuela Wallerstein 'a w Polsce;
Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii UAM), Półperyferyjność jako kategoria epistemologiczna a nowoczesność, której nigdy nie było;
Borys Cymbrowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski), Czy koncepcja zależności ścieżkowej (path dependence) jest przydatna do analizy teorii systemów-światów E. Wallersteina? Próba rekonstrukcji i dyskusja;
Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS Lublin), Wallerstein i socjologiczne diagnozy polskiej transformacji: kratę drogi recepcji;
Ryszard Stemplowski, (Instytut Studiów Regionalnych UJ), Polityczność światosystemu?
Andrzej Gałganek (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), Recepcja koncepcji systemów-światów L Wallersteina w teoretyzowaniu o stosunkach międzynarodowych;
Lech M. Nijakowski (Instytut Socjologii UW), Funkcje masakry w ewolucji kapitalistycznej gospodarki-świata na przykładzie Europy Środków o-Wschodniej;
Joanna Szalacha (Instytut Socjologii UMK), Poza-państwowi aktorzy jako podmioty strukturalnej zmiany 'systemu-świata' i 'gospodarki-świata';
Jan Grzymski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytut Spraw Publicznych), Wschodnio-europejskość - antropologiczna próba opisu polskiej transformacji";
Krzysztof Pietrowicz (Instytut Socjologii UMK), Transformacja
systemowa w Polsce: cechy swoiste i globalne;
Jan Sowa (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Demokratyzacja (pół)peryferii. Transformacje polityczne w ujęciu teorii zależności;
Piotr Matczak. Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM), Pólperyferyjność a środowisko. Uwagi o środowiskowej pozycji Europy Środkowej.
Wojciech Błasiak (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, Katedra dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), Semiperyferyjność Polski i Europy Środkowo- Wschodniej w warunkach unijnej integracji europejskiej i zagrożenia kryzysem systemowym gospodarki światowej;
Przemysław Sadura (Zakład Socjologii Polityki w Instytucie
Socjologii UW), Od peryferii do peryferii - dyskurs socjologiczny a szansa na przełamanie polskiego zapóźnienia;
Jakub Majmurek (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Teoria Wallersteina w polskich dyskursach o transformacji;
Krzysztof Brzechczyn, (Instytut Filozofii UAM, dr hab.), Europa Srodkowo-Wschodnia vs Ameryka Łacińska. O dwóch peryferiach w systemie światowym;
Jan Swianiewicz (Instytut Filozofii UW), Kapitalizm a nowoczesny system-świat: co jest przedmiotem historii Wallersteina?
dr Iza Desperak (Instytut Socjologii UL), Mapa świata, który znamy, czyli Wallersteinowska geografia;
Ivan Peshkov (Instytut Wschodni UAM), Transformacja, wolność i przemoc w perspektywie teorii zewnętrznej determinacji;
Mariusz Marszewski (Instytut Wschodni UAM), Myśl polityczna partii Hizb ut-Tahrir na obszarze byle go Związku Radzieckiego jako lokalny przykład oddziaływania globalnej ideologii antykapitalistycznej;
Jarosław Urbański (Inicjatywa Pracownicza), Pomiędzy stabilizacją i destabilizacją. Spojrzenie na Europę Srodkowo-wschodnią z perspektywy badań socjologicznych Beverly J. Silver;
Tomasz Raburski (Instytut Filozofii UAM), Teoria stosunków międzynarodowych a dziedzictwo Wallersteina. Państwa, geografia, historia i problem naukowości;
Radosław Kawczyński (WSNHiD), Rosja w systemie światowym.

Tego samego autora

Brak pasujących artykułów