Akcja informacyjna za strajkiem

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Federacja Anarchistyczna s.Poznań
Drukuj

ip-akcja-info-maleW ramach ogólnopolskich dni protestu poznańska Inicjatywa Pracownicza przeprowadza szereg akcji informacyjnych w Poznaniu, rozdając gazety strajkowe z żądaniami:
- 8-godzinnego dnia pracy
- prawa do strajku
- godnego wynagrodzenia
- wolnych związków zawodowych
(rozwinięcie żądań poniżej)

W dniu 11 września akcja informacyjna z udziałem pracowników Cegielskiego odbyła się na Dębcu, rozdano setki gazet. Komisja IP przy HCP wydała stanowisko w sprawie Dni Protestu, w którym czytamy: "OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP SA popiera organizowane w dniach 11-14.09.2013 t. Ogólnopolskie Dni Protestu i zapowiada w nich czynny udział. Sytuacja pracowników branży metalowej i stoczniowej, w tym pracowników zakładów Cegielskiego, jest trudna. W ostatnich latach nastąpiło nie tylko załamanie produkcji statków i silników okrętowych, ale także wystąpiły poważne trudności w branży np. motoryzacyjnej. Pracownicy, na których najczęściej przenosi się koszty kryzysu, doświadczają spadku realnych dochodów, zwolnień z pracy (wzrost bezrobocia), pogarszających się warunków pracy i utraty gwarancji socjalnych. W tym okolicznościach konieczna jest zmiana polityki rządu w kierunkach sugerowanym przez związki zawodowe przede wszystkim dot. wzrostu realnych plac, zahamowania rozwoju „śmieciowych umów o pracę”, zapewnienie stabilizacji socjalnej. Tymczasem rząd ignoruje potrzeby pracujących, forsując rozwiązania niekorzystne dla przeciętnego mieszkańca Polski. Dlatego opowiadamy się za protestem i ostatecznie podjęciem strajku generalnego".

W dniu 12 września (czwartek) akcja informacyjna odbędzie się o godz. 15, na ul. Półwiejskiej, pod pomnikiem Starego Marycha, na której min. pracownice poznańskich żłobków będą tłumaczyć, dlaczego popierają ideę strajku i dołączają do ogólnopolskich dni protestu.

W dniu 13 września, o godz. 15, akcja informacyjna z udziałem min. pracowników sektora kultury, w tym pracowników galerii miejskiej „Arsenał”, odbędzie się na Starym Rynku (od ulicy Wrocławskiej).

W dniu 14 września (sobota), Inicjatywa Pracownicza organizuje przejazd z Poznania do Warszawy na demonstrację związkową. Zobacz więcej


Wspierając „Ogólnopolskie Dni Protestu”, OZZ Inicjatywa Pracownicza domaga się:

- 8-godzinnego dnia pracy – nowe zasady rozliczania czasu pracy cofają nas do XIX wieku. Już w tej chwili polscy pracownicy i pracownice należą do grupy najdłużej pracujących w Europie, a ich czas pracy znacznie przekracza standardowe, dzienne 8 godzin. Domagamy się wycofania ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej nowe zasady rozliczania czasu pracy.

- Prawa do strajku - gdyż dziś prawo do strajku jest masowo ograniczane. Coraz większej części pracowników i pracownic, pod różnymi pozorami, odmawia się prawa do strajku. W stosunku do strajkujących załóg pracodawcy stosują lokauty, a sądy i prokuratura wszczynają postępowania karne. Domagamy się uznania prawa do strajku dla pracowników i pracownic samorządów, uproszczenia procedury prowadzenia sporów zbiorowych oraz faktycznej wolności podejmowania akcji strajkowych.

- Godnego wynagrodzenia – 1,8 miliona osób aktywnych zawodowo, ale dziś bezrobotnych, pozbawionych jest dochodu (brak zasiłku). 20 procent polskich rodzin boryka się ze zdecydowanie zbyt małymi dochodami, a kilka procent żyje poniżej granicy ubóstwa. Domagamy się zarówno gwarancji godnych wynagrodzeń za pracę, jak i podniesienia wysokości zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej.

- Wolnych związków zawodowych - każdego roku dziesiątki działaczy traci pracę za swoją działalność związkową. Inni są pozbawiani awansów i podwyżek. Choć jest to nielegalne, w wielu, zwłaszcza prywatnych zakładach, dyrekcje zwalczają związki zawodowe lub blokują ich powstanie. Domagamy się faktycznej swobody działalności związkowej we wszystkich zakładach pracy.