Rewolucja to zmiana wartości, nie jakaś banalna modyfikacja norm. Wraz z rewolucją rodzą się nowe sytuacje, nowe instytucje a stare warunki i przywileje są niszczone, atmosfera sprawiedliwości i równości zaczyna zajmować miejsce tyranii i podziałów społecznych.
Alfredo Bonanno

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Ruch pracowniczy w Europie – sprawozdanie z międzynarodowego spotkania

rozbrat.org

 

RBClogoW piątek 15 listopada w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia odbyła się konferencja „Praca i ruch pracowniczy w Europie”. Wzięli w niej udział przedstawiciele i przedstawicielki związków zawodowych współpracujących w Czarno-Czerwonej Koordynacji (RBC): z Hiszpanii (CGT, Solidaridad Obrera), Szwecji (SAC), Francji (CNT-f), z IWW z Niemiec i USA, ESE z Grecji oraz z Inicjatywy Pracowniczej.Kryzys ostatnich lat ułatwił ataki na zdobycze ruchu pracowniczego w wielu państwach. Nie pozostają one jednak bez odpowiedzi. W wielu miastach ulice, place i zakłady pracy stały się areną batalii przeciwko wzrastającemu wyzyskowi i nierównościom. Zaproszeni goście prezentowani sytuację w swoich krajach oraz starali się przybliżyć podjęte przez ich organizacje taktyki działań.

Delegat z USA (IWW) zaczął od podkreślenia, że w Stanach Zjednoczonych uzwiązkowienie w sektorze prywatnym wynosi ok. 7% (w sektorze publicznym 35%). Sytuacja ruchu pracowniczego i związkowego pogarsza się od 30 lat, a szczególny wpływ miał też ostatni kryzys, który wybuchł jesienią 2008 r. Niektóre nowe stanowe unormowania legislacyjne ograniczały w znaczy sposób np. prawo do zawierania zbiorowych układów pracy, które stanowią jeden z ważniejszych kierunków działań organizacji związkowych. Przedstawiciel IWW stwierdził, iż obecne ataki na prawa pracownicze wychodzą przede wszystkim od państwa w większym nawet stopniu niż ze strony prywatnych przedsiębiorców. Dziś amerykańska IWW skupia się na budowaniu bazowych związków zawodowych (w miejscu pracy) i akcji bezpośredniej.

W Grecji – jak podkreśliła przedstawicielka z ESE – w której trwa gwałtowny konflikt, obserwuje się zmiany modelu, który obowiązywał w latach 80. i opierał się na społecznym konsensusie. Obecnie model polega przede wszystkim na kontroli pracowników. Kryzys spowodował w Grecji masowe zwolnienia, zwłaszcza w sektorze publicznym, w służbie zdrowia i edukacji. Takie działania – jak podkreśliła – „jeszcze niedawno uważano by za nielegalne”. Bezrobocie wśród młodych sięga 60%. Podobnie jak delegat z USA, mówiła o zanikających układach zbiorowych pracy i zmianie roli związków zawodowych. Wielu działaczy i działaczek związkowych jest atakowanych oraz obwinianych przez grecki wymiar sprawiedliwości za nielegalne działania. Strajki i demonstracje są często delegalizowane. ESE przede wszystkim stara się budować sieć pomiędzy pracownikami różnych branż oraz osób zatrudnianych na niepewnych warunkach (prekariat), czym starają się przekroczyć ograniczenia wynikające z greckiego prawa związkowego (związek może tworzyć minimum 21 osób, które koniecznie muszą być skupione w określonym zakładzie lub branży). W Grecji powstaje też alternatywna do biurokratycznych związków zawodowych centrala i działania te ESE wspiera.

Przedstawicielka SAC ze Szwecji zaczęła od uwagi, że choć w Szwecji do związków zawodowych należy ok. 90% pracowników, to i tu uzwiązkowienie stopniowo maleje. Uzwiązkowienie wiąże się przede wszystkim z faktem, że to w zasadzie organizacje zawodowe dystrybuują pomoc socjalną dla bezrobotnych. Jednak prawicowe i konserwatywne rządy starają się od lat osłabić pozycje związków, m.in. zmieniając prawo dotyczące zasiłków dla bezrobotnych (w 2003 r.). Organizacje zawodowe straciły przez to wielu członków. Delegatka mówiła także o sytuacji pracowników imigrantów i zjawiskach patologicznych, jak handel zezwoleniami na podjęcie pracy w Szwecji. Dzięki akcjom podjętym przez SAC stał się on w Szwecji organizacją znana i zauważalną, teraz – twierdziła przedstawicielka SAC – „musimy się skoncentrować na naborze nowych członków i rozszerzeniu bazy członkowskiej”, bowiem dużo – wg niej – zależy „od tego, ilu nas jest”.

Hiszpania była reprezentowana przez dwie anarcho-syndykalistyczne organizacje: CGT i Solidaridad Obrera. Przedstawiciel CGT zaczął od stwierdzenia, że sytuacja w Hiszpanii przed kryzysem była korzystna. Ofiarami załamania gospodarczego zostały przede wszystkim osoby niezrzeszone, imigranci. Nastąpił spadek płac realnych, pogorszenia poziomu świadczonych usług publicznych itd. Szczególnie trudna jest też sytuacja młodzieży, choć – według oceny delegata CGT – w dalszym ciągu duża jej część wierzy, że wyższe wykształcenie pozwoli uniknąć skutków kryzysu. Oczywiście także w tym kraju mamy do czynienia ze zmianami legislacyjnymi, niekorzystnymi dla ruchu pracowniczego, przy czym biurokratyczne związki zawodowe są w dalszym ciągu nastawione na tzw. dialog i często odcinają się od protestów społecznych. Pewne nadzieje łączyły się z Ruchem Oburzonych, który miał dobry odbiór na lewicy i był wspierany przez radykalne związki zawodowe, lecz dziś jest już słabszy niż wcześniej.

We Francji ostatnia niekorzystna zmiana w prawie pracy miała miejsce w marcu 2013 r. i dotyczyła ułatwień w zwalnianiu pracowników. Przeszła ona – według przedstawiciela CNT – prawie niezauważona, bowiem w tym samym czasie we Francji rozgorzała dyskusja (i protesty) dotyczące małżeństw osób tej samej płci. Ma miejsce – przy słabym sprzeciwie głównych central związkowych – demontaż systemu emerytalnego. Problemem okazują się także fizyczne  ataki skrajnej prawicy na działaczy lewicowych związków zawodowych. Strategicznym celem – wg CNT – powinien być powrót do idei strajku generalnego i kontroli pracowniczej.

Delegatka IWW z Niemiec rozpoczęła od spostrzeżenia, ze w Niemczech nie ma ostrych przejawów kryzysu, ale i tak obserwuje się wzrost bezrobocia oraz cięcia budżetowe np. w kulturze i oświacie. Choć w Niemczech do związków zawodowych należy 9 mln pracujących, jednak skupiają się one na dialogu z rządem. IWW w Niemczech jest organizacja młodą i relatywnie niewielką, starającą się budować struktury zakładowe, w tym jednak momencie dużo energii potrzeba na to, aby organizacja mogła w ogóle przetrwać.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotyczącą kwestii organizowania bezrobotnych i alternatywnych wobec kapitalizmu form organizacji ekonomicznej (m.in. spółdzielczość, kontrola pracownicza itd.) W sobotę i niedzielę przybyli do Poznania przedstawiciele i przedstawicielki anarcho-syndykalistycznych organizacji skupionych w RBC kontynuowali spotkanie i omawiali szczegóły wspólnych działań.

Tego samego autora

Brak pasujących artykułów


Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Niewiarygodny triumwirat: Ikonowicz, Zandberg... Witkowski

Polityka :: 28 lutego :: Komentarze (0)

Niewiarygodny triumwirat: Ikonowicz, Zandberg... Witkowski

Dziś poznańska WTK doniosła, że Waldemar Witkowski, polityk Unii Pracy, idzie do wyborów euro-parlamentarnych ramię w ramię z Adrianem Zandbergiem i Piotrem Ikonowiczem. Witkowski – możemy śmiało to napisać – jest jednym z najbardziej skompromitowanych działaczy tzw. lewicy. Przedstawiciel postkomunistycznej nomenklatury w najgorszym wydaniu. WTK wypomniało mu fakt, iż nie...

Więcej...

Dziki – protestować czy nie?

Ekologia :: 12 stycznia :: Komentarze (0)

Dziki – protestować czy nie?

Wróciłem ze studia telewizji WTK. Miałem tam pogadankę z poznańskim rzecznikiem PZŁ i posłem PiS na temat dzików. Była to „Otwarta Antena”, więc również widzowie dzwonili do studia. Jedna z pań powołała się na to, że nawet Komisja Europejska poparła Polskę w odstrzale dzików, więc „o co nam chodzi”. Ja...

Więcej...

Czy masowy odstrzał dzików jest potrzebny?

Ekologia :: 10 stycznia :: Komentarze (0)

Czy masowy odstrzał dzików jest potrzebny?

Mniej więcej od połowy zeszłego roku wiemy, że za rządów PiS nie będzie żadnej „dobrej zmiany dla zwierząt”. Ostatecznie nie wprowadzono oczekiwanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt w tak ważnych kwestiach jak np. zakaz uboju rytualnego czy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Projekt nowelizacji ustawy padł pod presją lobby producentów...

Więcej...

Harry Cleaver, „Teoria kryzysu jako teoria walki klas” (PDF)

Walka klas :: 23 października :: Komentarze (0)

Harry Cleaver, „Teoria kryzysu jako teoria walki klas” (PDF)

Fragment wstępu do polskiego wydania książki Harrego Cleavera pt. Teoria kryzysu jako teoria walki klas, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa A+. Cała książka w formacie PDF do pobrania tutaj.  

Więcej...

Sędzia w procesie osób oskarżonych po Czarnym Proteście jest uprzedzona do anarchistów?

Kontrola społeczna :: 08 września :: Komentarze (0)

Sędzia w procesie osób oskarżonych po Czarnym Proteście jest uprzedzona do anarchistów?

3 października 2016 roku w Poznaniu, część osób uczestniczących w tzw. czarnym proteście skierowała się, po zakończeniu głównej demonstracji, pod biuro PiS, by wyrazić swój sprzeciw wobec rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Na miejscu demonstrujący zastali policjantów, w których stronę ktoś z tłumu rzucił kilka świec dymnych. W odpowiedzi funkcjonariusze...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian