Uniwersytet Medyczny dokonuje dewastacji terenu zieleni na Grunwaldzie

rozbrat.org
Drukuj

grunwald rozbiorkaW dniu 25 października o godz. 14 na ul. Grunwaldzkiej nr 55 odbędzie się konferencja prasowa zorganizowana przez Koalicję ZaZieleń Poznań. Udział w niej wezmą mieszkańcy Grunwaldu, przedstawicielki Stowarzyszenia Zielony Grunwald, chiropterolog z ramienia Klubu Przyrodników, dendrolog z Instytutu Dendrologii PAN, ornitolog z ramienia Klubu Przyrodników, przedstawiciel Kolektywu Rozbrat. Poniżej przedkładamy oświadczenie dotyczące zagadnień poruszonych podczas planowanej konferencji.


Uniwersytet Medyczny dokonuje dewastacji terenu zieleni na Grunwaldzie

Na ul. Grunwaldzkiej 55 Uniwersytet Medyczny pierwotnie planował rozbudowę istniejącego szpitala w niewielkiej skali, lecz obecne plany zakładają budowę Centralnego Szpitala Klinicznego. Ma on powstać w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłej zabudowy mieszkalnej, na obszarze ochrony konserwatorskiej w wyjątkowo bogatym zasobie przyrodniczym.

Na początku października uniwersytet przystąpił do rozbiórki baraków z użyciem koparek.

Obecnie pod pretekstem rozbiórki budynków na całości obszaru wycinana jest zieleń niska i krzewy, które stanowią siedliska ptaków. W ten sposób uniwersytet planuje unieważnić planowaną na wiosnę 2019 r. inwentaryzację ornitologiczną, gdyż niszczenie owych siedlisk spowoduje wytrzebienie kilkunastu gatunków ptaków obecnie bytujących na całym terenie. Ponadto z powodu niedbale przeprowadzanych prac rozbiórkowych uszkodzono pnie wielu drzew, m.in. dębów, jak i obcięto ich konary. Gruz i deski pozostawione po rozbiórce budynków stały się schronieniem dla objętych ochroną płazów, gadów i jeży. Usuwanie w sezonie jesienno-zimowym takich pozostałości spowoduje zabicie szukających w nich schronienia zwierząt. Niszczenie zieleni postępuje również w 30-metrowym pasie, który uniwersytet zobowiązał się zachować jako pas buforowy między przyszłą inwestycją a zabudową mieszkalną od ul. Ostroroga.

Uniwersytet dopiero po interwencji Klubu Przyrodników informującego RDOŚ o działaniach niszczących siedliska gatunków chronionych zwierząt (w szczególności nietoperzy) przeprowadził inwentaryzację rozbieranych budynków pod kątem obecności siedliska nietoperzy i ptaków oraz podjęcia działań kompensacyjnych. Inwentaryzacja została jednak wykonana niewłaściwie, a w związku z tym nie wykazała ona wszystkich gatunków nietoperzy bytujących na terenie. 22 października w jednym z bunkrów chiropterolog odnalazł niedawno zabitego nietoperza, czyli gatunku, który objęty jest całkowitą ochroną. Inwestor ponadto wadliwie zamknął piwnice, co spowodowało uwięzienie w jednej z nich nietoperza wraz z kotem, który dramatycznie próbował wydostać się na zewnątrz.

Wymienione powyżej przypadki naruszają art. 52 ustawy o ochronie przyrody oraz paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej zwierząt. Prace rozbiórkowe prowadzone na zlecenie Uniwersytetu Medycznego są więc nielegalne.

W związku z powyższym domagamy się od Uniwersytetu Medycznego:

Od władz miasta oraz RDOŚ z kolei domagamy się:

Teren przy ul. Grunwaldzkiej 55 to jeden z obszarów zieleni w Poznaniu, któremu zagraża zabudowa. Zagrożenie to wynika z polityki prowadzonej przez władze miasta przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Oba podmioty zapewniają stronę społeczną, że planowany szpital nie zajmie więcej niż połowę całości terenu. Skala obecnych prac rozbiórkowych wskazuje jednak, że Grunwaldowi zagraża znacznie większa inwestycja powodująca znacznie większą dewastację obszaru zieleni.

Koalicja ZaZieleń Poznań jest społeczną inicjatywą skupiającą radnych osiedlowych z Naramowic, Umultowa, Kolektyw Kąpielisko, Kolektyw Rozbrat, Stowarzyszenie Zielony Grunwald, Stowarzyszenie Zielona Starołęka, zarząd klubu Łuczniczego Surma działającego w Parku Kasprowicza.


Patrz też: Obszary zieleni w Poznaniu zagrożone zabudową. Raport nt. antyekologicznej polityki władz miasta

 

Tego samego autora

Brak pasujących artykułów