Petycja Popieram Rozbrat. Akcja #rozbratzostaje!

rozbrat.org
Drukuj

miniaturado-petycjiW ramach kampanii obrony Rozbratu zachęcamy do działań w mediach społecznościowych – szczegóły poniżej – powstała również petycja Popieram Rozbrat. Zachęcamy do jej podpisania i udostępniania

English below/

Rozbrat ma problemy? Rozbrat ma przyjaciół! Rozbrat zostaje! [potrzebna Wasza pomoc] W związku z groźbą licytacji gruntu, na którym znajduje się Rozbrat, rozpoczęliśmy kampanię poparcia dla Rozbratu, który w tym roku obchodzi 25 lat. W maju komornik Bartosz Guzik, działając na polecenie handlarzy długami Finance Project Polska wycenił nas na 6 milionów. W każdej chwili może zostać ogłoszona licytacja. Władze miasta Poznania milczą, choć mogłyby odzyskać ten teren, znacjonalizowany po wojnie, bezprawnie zawłaszczony w ramach dzikiej reprywatyzacji (więcej link niżej). Ale my wiemy, że NIE JESTEŚMY SAMI i że wiele osób nie może sobie wyobrazić Poznania bez Rozbratu! Będziemy cyklicznie udostępniać zdjęcia naszych Przyjaciół! Co Ty możesz zrobić? Napisz na kartce papieru "Rozbrat zostaje" lub dlaczego Rozbrat jest dla Ciebie ważny i musi zostać - zrób zdjęcie lub nagraj film, prześlij nam i opublikuj na swojej stronie z #rozbratzostaje #rozbratstays #rozbratbleibt. Potrzebujemy Twojego poparcia! DZIĘKUJEMY: Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia

http://www.rozbrat.org/informacje/poznan/4670-rozbrat-bylimy-jestemy-bdziemy-groba-eksmisji-rozbratu-po-25-latach-istnienia Dzika reprywatyzacja klina zieleni? Jaśkowiak - dość PR-u!

http://www.rozbrat.org/informacje/poznan/4671-zielone-miasta-przyszoci-dialog-obywatelski-relacja

Does Rozbrat have problems? Rozbrat has friends! Rozbrat stays! [we need your help] Since Rozbrat's land is about to be auctioned off we've started a support campaign which coincides with the 25th birthday of our squat coming later this year. In May the debt collector Bartosz Guzik estimated the value of Rozbrat at 6m zlotys (1,5m euro). The auction might be announced at any given moment. Poznan authorities haven't made any statements altough they would be able to take over the land which was nationalised after World War 2, then it was illegally appropriated during reprivatisation. But we know we're not alone and many people can't imagine Poznan without Rozbrat! We will regularly be posting pictures of our friends! What can you do? Write down "Rozbrat Zostaje!" or „Rozbrat Stays!” on a piece of paper or say why Rozbrat is important to you and why it should stay, take a picture or make a video, send it to us and post it on your pgae. We need your support! Rozbrat - we were here, we are here and we will be here! Use #rozbratzostaje #rozbratstays #rozbratbleibt


Petycja Popieram Rozbrat!


Apelujemy do komornika Bartosza Guzika o wstrzymanie licytacji terenu Rozbratu, gdyż są ku temu podstawy prawne.

Apelujemy do władz miasta Poznania o interwencję, gdyż za Rozbratem powinien stawić się Prezydent Poznania formalnie zabezpieczając działkę przed licytacją, dlatego że została ona na dziko zreprywatyzowana w latach 90.
Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rozbrat to od 25 lat miejsce, w którym zorganizowano tysiące wydarzeń: koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych, wykładów, seminariów i warsztatów. Działacze i działaczki z Rozbratu od lat wspierają protesty pracownicze, lokatorskie, ekologiczne i inne. Rozbrat udziela wsparcia organizacyjnego i prawnego ruchom społecznym i osobom o niższym statusie materialnym, innym kolorze skóry, innych poglądach. Buduje solidarny ruch, który zamiast wyścigu szczurów stawia na pomoc wzajemną, zamiast hierarchii i wyzysku – na oddolną samoorganizację.

Komornik dąży do licytacji bez względu na skargi składane przez działkowców i mieszkańców Rozbratu. Komornik oddalił wniosek o zwolnienie nieruchomości spod egzekucji, nie biorąc pod uwagę, że w toku jest sprawa o zasiedzenie. Działkowcy złożyli skargę na opis i oszacowanie nieruchomości, wskazując na zaniechania związane z błędnymi pomiarami budynków, błędną wyceną i prowadzeniem postępowania bez udziału Skarbu Państwa, jako osoby posiadającej tytuł prawny do tego terenu.

Tego miejsca nie może zabraknąć na mapie Poznania! Jego likwidacja oznacza również dalszą wycinkę zachodniego klina zieleni. Popieramy kampanię prowadzoną w obronie Rozbratu!
Sposób dostarczania

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz 15:00 odbędzie się demonstracja przed biurem komornika, przy ul. Kochanowskiego 4/6 w Poznaniu, pod hasłem: „KOMORNIKU, NIE LICYTUJ!”. Komornik ma w tym czasie dyżur – skoro wysyłane do niego pisma nie zadziałały, niech usłyszy nasz głos z ulicy!

Osobiście przekażemy zebrane podpisy również Prezydentowi miasta Poznania.