Już ponad 600 osób popiera starania Rozbratu

rozbrat.org
Drukuj
rozbrat_oswPod koniec zeszłego tygodnia w Internecie pojawiła się petycja, której treść wiąże się bezpośrednio z rozwojem działalności Rozbratu, jak również z naszymi stosunkami z władzami miasta Poznania. Do dzisiaj pod petycją podpisało się ponad 600 osób. Swoje poparcie dla naszych działań deklarują m.in. Lech Megler (Stowarzyszenie My-Poznaniacy), Krzysztof Grabowski (Strachy na Lachy), Ewa Wójciak (Teatr ósmego Dnia)...  

Treść petycji zamieszczonej na witrynie petycjeonline:

W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o najem nieruchomości przy ul. K. Pułaskiego złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ULICA” w imieniu Kolektywu Rozbrat do ZKZL domagamy się od ZKZL i władz miasta Poznania niezwłocznego podjęcia ustaleń w tej sprawie. Kolektyw Rozbrat jako instytucja prowadząca niekomercyjną działalność społeczno-kulturalną powinien w pierwszej kolejności uzyskać możliwość zagospodarowania budynków znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wiąże się to z odczuwaną przez mieszkańców Poznania potrzebą rozwoju działalności ogólnodostępnych placówek kulturalnych. W tym przypadku umożliwienie rozwoju istniejącego od wielu lat ośrodka aktywności społecznej powinno być zasadniczym celem władz miasta. Nie zgadzamy się na zagospodarowanie obecnie nieużywanych budynków przez inne podmioty prowadzące działalność komercyjną. W odniesieniu do zeszłorocznych deklaracji prezydenta miasta o woli przekazania wskazanych przez Kolektyw Rozbrat miejskich nieruchomości w najem, domagamy się pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedłożonego w imieniu Kolektywu Rozbrat przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ULICA”

Petycje możesz podpisać tu: http://www.petycjeonline.pl/