Anarchia, tak jak ja ją rozumiem, to skłonność do takiego myślenia i działania, które próbuje rozpoznać struktury władzy i dominacji, domaga się, by wykazały swoją prawomocność, a jeśli nie może tego zrobić, stara się władzę ominąć.
Noam Chomsky

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

"Dusza anarchisty jest jak trojka,
mknąca w wichrolotnym
pędzie po bezgranicznej przestrzeni stepu.
Szeroka natura to pęd do obejmowania nieskończonych
widnokręgów w sferze uczuć, pragnień i dążeń,
to rozmach jakiś, wynikający ze zbytku sił fizycznych,
szukających ujścia dla siebie, ale rozmach
skojarzony z jakąś ogromną tęsknotą"


Oficyna Wydalnicza Bractwa Trojka powstała w 1994 roku, z początku jako rozwinięcie idejki brackiej, by dzielić się znaleziskami ciekawych lektur z antykwariatów i zaciszy strychów, ze znajomymi i bractwem bawiącym się w mail-art. Okazało się, iż zainteresowanie jest o wiele większe niż grono znajomych i przyjaciół, toteż broszury Trojki zaczęły być sprzedawane i reklamowane w szerszych kręgach.

Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka z założenia wydawać miała niedrogie pozycje, dzięki którym chciała szerzyć anarchizm, idee wolnościowe oraz nieskrępowane i tfu-rcze myślenie. Od początku były to skromne publikacje, tzw. seria groszowa. Dopiero z biegiem czasu zaczęliśmy wydawać pozycje droższe i bardziej dogłębnie przedstawiające idee, takich klasyków anarchizmu jak Bakunin, Kropotkin, czy rodzimy Abramowski. Później pojawiły się wydania innych autorów piszących o wspomnianych myślicielach i działających w oddolnych ruchach społecznych.

Teksty wydawane przez Trojkę zawsze szeroko ujmują rzeczywistość, w której żyjemy. Odwołują się one do różnych dziedzin: historii, polityki, filozofii, kultury, ekonomii, ekologii, feminizmu. Z założenia mają jednak łączyć owe nurty i łamać zawarte w ich ramach ograniczenia. Punktem wyjścia jest dla nas krytyczne traktowanie wszelkich stosunków dominacji, które występują na różnych poziomach życia społecznego. Jedynie poprzez przekroczenie normy określonej przez władzę, możemy mówić o jej realnej krytyce. Jeżeli krytyka za pomocą słowa i pisma posiadać ma jakikolwiek sens, musi zostać przełożone na praktykę. To w odniesieniu do niej wydajemy książki.

Chcąc podkreślić ciągłość podejmowanych tematów rozwinęliśmy serie wydawnicze.

Pierwsza z nich nosi tytuł „Anarchizm Idee Praktyka”. Przedstawia ona istniejące alternatywy wobec narzuconego porządku społecznego. W założeniach, ma być także zaczątkiem dyskusji nad taktyką i praktyką ruchów wyzwolenia.

Następująca po niej seria „Teorie Oporu” stanowi krytykę dominujących sposobów myślenia na temat społecznych realiów. Prezentowane w niej koncepcje autorów nawiązują do doświadczeń konkretnych ruchów społecznych i są z nimi ściśle związane.

Seria historyczna obejmuje dzieje oraz dorobek ruchów antysystemowych nie tylko z dalekiej przeszłości. Stawia także pytania i skłania do wniosków dotyczących obecnie działających ruchów społecznych.

Seria Biblioteka klasyków Anarchizmu jest częścią projektu ,,Anarchistyczne Archiwa” realizowanego wraz z Poznańską Biblioteką Anarchistyczną. Głównym jej założeniem jest popularyzacja spuścizny myśli anarchistycznej w jej klasycznej formie. Założenia te realizujemy zarówno przez publikacje multimedialne jak i drukowane pozycje książkowe.

„Analizy” to prezentacja studiów nad działaniami elit posiadających władzę oraz działaniami większości społeczeństwa, która jej nie posiada. W tym wypadku dokładna analiza łączy się z wyznaczeniem najważniejszych praktyk przyjmowanych przez obie strony.

Publikacja magazynu „Przegląd Anarchistyczny” rozpoczęła debatę wokół kluczowych konfliktów społecznych, ruchów społecznych oraz związków występujących pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Ich dynamika zmusza nas do połączenia perspektywy lokalnej z globalną, dlatego też magazyn zawiera analizy pisane w Polsce, jak i tłumaczenia tekstów pisanych przez działaczy z innych krajów.

Jesteśmy też współwydawcami pisma „Inny Świat” prezentującego felietony oraz informacje na temat bieżącej aktywności i inicjatyw ruchów, anarchistycznego, antymilitarnego, radykalno-lewicowego oraz związkowego.

Obok serii wydawniczych Trojka regularnie przygotowuje książki przedstawiające historię ruchu anarchistycznego w Polsce, a także na świecie, teksty ideowe takich myślicieli i działaczy, jak Max Nettlau, Johan Most, Henry David Thoreau, Józef Zieliński, badaczy ruchu anarchistycznego, w tym między innymi Wincentego Kołodzieja, Ludwika Kulczyckiego czy Wojciecha Giełżyńskiego.

Od samego początku swojego istnienia działalność Trojki nie była sztywno określona, dlatego w naszym katalogu można znaleźć poezję, prozę, komiks, poradniki i książki z wielu innych dziedzin.

Bractwo Trojka jest kolektywem, jego uczestnicy są równi wobec siebie. Pomimo że funkcjonuje on w otoczeniu „rynkowym” to jednak nie do końca na jego zasadach. Realnie nie posiada szefa. Osoby w nim pracujące nie są zatrudniane na zasadach kapitalistycznych, które opierają się na hierarchii oraz wykorzystaniu innych. Kolektyw ten jest silnie związany z polskim ruchem wolnościowym. Pozostając częścią ruchu społecznego, zmierza do rozszerzania jego autonomii od instytucji państwa i kapitału. Z tych względów jego celem nie jest dopasowanie się do realiów rynku, lecz rozwój samoorganizacji społecznej.

Działalność wydawnicza jest dla nas dopełnieniem aktywności na innych polach. Organizujemy się lokalnie oraz w skali kraju. Współtworzymy squat Rozbrat potwierdzający, że niezależne centrum społeczne nie musi być utopią. Prowadzimy „Bibliotekę Anarchistyczną” spełniającą funkcję archiwum radykalnych wydawnictw z całego świata. Rozwijamy Ogólnopolski Związek Inicjatywa Pracownicza, będący odpowiedzią wobec wzrastającego przymusu pracy. Tworzymy niezależną od sponsorów, mód i dotacji kulturę, niezależne media, kluby dyskusyjne, alternatywną ekonomię i wiele innych inicjatyw.

Rozprowadzamy pisma i literaturę wydawane przez nas jak również inne wydawnictwa. Poprzez niezależną sieć dystrybucji pocztowej, internetowej, sprzedaż podczas koncertów, spotkań, imprez oraz w księgarniach docieramy do czytelników.

To z tak zwanych zysków realizujemy nasze – kolektywu wydawniczego, wizje, idee, odjazdy. Oczywiście jesteśmy również otwarci na każdego, szczególnie jeśli mowa o dystrybucji i promowaniu niezależnego ruchu wydawniczego.

Poszukujemy dystrybutorów, tłumaczy, składaczy komputerowych, osoby piszące i ludzi, którzy chcieliby czynnie rozwijać niezależne formy komunikacji. Bractwo Trojka to nie tylko oficyna wydalnicza, to przede wszystkim sieć wymiany brackiej, myśli, krytyki, mail-artu, i co do łba strzeli, do czego każdego z Was spraszamy.

Kolektyw Bractwo Trojka

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian