Sądzę, że niesprawiedliwie ocenia się większość tzw. zwykłych ludzi. Nie widzę niczego co mogłoby wskazywać, że są oni bardziej podatni na wpływ propagandy niż elita intelektualna. Za to mam pewne powody podejrzewać, że może być właśnie odwrotnie.
Noam Chomsky

Jesteś na archiwalnej wersji strony internetowej - przejdź na aktualną wersję rozbrat.org

Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu

rozbrat.org

pasjans2W dniu 2 stycznia 2014 r., podczas spotkania komisji dialogu obywatelskiego, odbyła się prezentacja projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju miasta Poznania. W obecnej formie projekt ten jest niczym innym jak kolejną odsłoną polityki prywatyzacji zysków i uspołeczniania kosztów. Polega ona na przemianowaniu terenów zielonych, będących najczęściej gruntami miejskimi na obszary inwestycyjne, pod zabudowę deweloperską. Planowane zapisy w projekcie studium zwiększają atrakcyjność inwestycyjną terenów miasta oraz terenów prywatnych właścicieli. Nie biorą pod uwagę natomiast szerszych konsekwencji społecznych planowanych rozwiązań. Zabudowa otuliny parku Sołackiego, biurowce w parku Rataje, wieżowce w parku Kasprowicza potwierdzają, że horyzont polityki władz miasta ogranicza się do zaspokojenia potrzeb biznesu.

Deklaracje urzędników, które padły na spotkaniu, mówiące o wyjściu naprzeciw potrzebom społecznym, są zwykłą manipulacją. Burzliwa krytyka oraz rozczarowanie przedstawicieli organizacji społecznych obecnych na komisji dialogu obywatelskiego świadczą o tym dobitnie. Wbrew założeniom wyjściowym to nie ochrona środowiska, lecz chęć poszerzenia terenów inwestycyjnych przyświeca projektowi studium. Wbrew zapewnieniom wykonawców projektu studium nie zaspokaja potrzeb większości mieszkańców. Ze szczególnym uwzględnieniem dba on natomiast o zabezpieczenie interesów prywatnego sektora budowlanego. Ponadto jest zorientowany na ciągłość wyprzedaży gruntów miejskich. Miasto w ten sposób łata dziurę budżetową i to w rzeczywistości jest jedną z ważniejszych przyczyn planowanych zmian w studium. Miejska Pracownia Urbanistyczna w okresie rozprężenia świąteczno–noworocznego, wyłożyła do publicznego wglądu bubel, który jest kolejnym świadectwem antyspołecznej polityki miejskiej.

Władze nagminnie odwołują się do wizji Poznania jako miasta przyjaznego naturze, zainteresowanego m.in. ochroną klinów zieleni i klinowo-ringowego układu zieleni. Faktycznie jednak proponowany projekt studium zakłada zabudowę kolejnych terenów, które dotychczas były z niej wyłączone, ze względu na funkcje zieleni miejskiej. Przykładami są nie tylko od lat krytykowane przez poznaniaków plany stworzenia pola golfowego w Krzyżownikach, zabudowy Parku Rataje, Cytadeli czy Sołacza, ale też względnie nowe inicjatywy zabudowy Parku Kasprowicza i lasku Piątkowskiego. W odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych terenów celem zmian planowanych przez urzędników jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Manipulacją jest zatem nazywanie proponowanych założeń, jak czynią miejscy planiści, ochroną klinów zieleni. Zakrawa na absurd, że planowane zabudowywanie obszarów dotychczas traktowanych jako część klinów zieleni, określane jest przez nich jako działania ją chroniące.

Jak na dłoni widać, że władze Poznania spełniają potrzeby deweloperów kosztem miejskiej zieleni. Zgodnie z wyłożonymi planami obszar terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (względem obecnie obowiązującego studium z 2008 r.) zwiększyć się ma o 2 proc. a pod zabudowę handlową i usługi wielkopowierzchniowe o 3 proc. O 1 proc. ubędzie terenów pod funkcje zieleni a tereny pod funkcje produkcyjne zmniejszone zostaną o 3 proc.

Poznań przoduje na tle kraju pod względem ilości wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Obecnie na jednego mieszkańca Poznania przypada 1,34 mkw powierzchni centrum handlowego (1). Mimo iż jest to największy współczynnik w Polsce, to założenia studium wprowadzają koleje, nowe tereny pod funkcje usługowo- handlowe wielkopowierzchniowe. Dzisiaj centra handlowe zajmują 207 ha z powierzchni miasta. Obecnie wyłożony projekt zakłada zwiększenie ich ilości o kolejne 41 ha. Po wprowadzeniu studium funkcja handlowo-usługowa będzie łącznie zajmować więc 248 ha co stanowi ok 1 % powierzchni miasta.

Wszystko wskazuje na to, że poznańskie władze po raz kolejny próbują forsować rozwiązania budzące niezadowolenie społeczne. Tym razem tylnymi drzwiami. Przykład Sołacza jest w tym wypadku symptomatyczny. Kiedy wyłożony w 2008 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego spotkał się z głośnymi protestami jako niszczący zieleń i służący jedynie interesom deweloperów miejscy radni podzielili go na cztery różne, niezależne od siebie plany. Takie rozwiązanie argumentowali przyspieszeniem wdrożenia planów odnoszących się do obszarów, które nie wzbudzały protestów społecznych. W następnych latach o pracach nad nowymi planami dotyczącymi Sołacza było cicho. W projekcie studium występuje natomiast propozycja zabudowy wielorodzinnej w otulinie Parku Sołackiego. Oznacza to, że założenia przyświecające kontrowersyjnemu planowi, odrzuconego w 2009 roku zostaną w istocie zrealizowane, wraz z przyjęciem poprawek do studium w formie proponowanej przez władze miasta.

Obecnie zgodnie z założeniami ustawy o planowaniu i projektowaniu przestrzennym, trwa okres składania wniosków do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju miasta Poznania. Przykładowo dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołacz z 2008 r. na ponad 50 wniosków uwzględniono tylko jeden, zakładający zwiększenie intensyfikacji zabudowy. Należy się spodziewać, iż w wypadku obecnych poprawek do studium władze również wszelkimi metodami będą ograniczały wpływ mieszkańców na rozwój miasta.

Przypisy

(1) http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_4_powiaty_2012.pdf

Komentarze

0| 1 | Marcin2014-01-06 20:07
no bez przesady rozumiem rozwój miast musi następować ale parki właśnie w każdym lepszym mieście podnoszą jego renomę jak są dobrze utrzymane a urzędasy chcą kasy to je pod młotek dadzą i kase zgarną, bandyci .

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian